RSS
A A A
SmodBIP

Witamy na stronie ...

ul. Szkolna 2
63-000 Środa Wlkp.

tel./fax 0-61 287-06-40

NIP: 786 14 97 299

REGON: 631276216


e- mail: pcprsrodawlkp@pro.onet.pl
BIP: www.bip.srodawlkp.epcpr.pl

www.srodawlkp.epcpr.pl

Dyrektor - Bernadeta Staszak

Aktualności

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

22.02.2021

w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych - „Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 9 – osobowych z windą hydrauliczną, dostosowanych do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” – ogłoszenie nr nr 2021/BZP 00009425/01

Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) - zaproszenie do składania ofert

22.02.2021

w postępowaniu o zamówieniu na realizację dostawy w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2019 poz.2019 ze zm.): „Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 9 – osobowych z windą hydrauliczną, dostosowanych do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” nr 2021/BZP/00009496/01 z 22.02.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert - 22.02.2021

22.02.2021

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych - „Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 9 – osobowych z windą hydrauliczną, dostosowanych do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” - nr ogłoszenia 2021/BZP 00007273/01 z 12.02.2021 r.

Informacja o środkach przeznaczonych na realizację zamówienia

22.02.2021

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych - „Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 9 – osobowych z windą hydrauliczną, dostosowanych do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” - nr ogłoszenia 2021/BZP 00007273/01 z 12.02.2021 r.

Informacja o środkach przeznaczonych na realizację zamówienia

22.02.2021

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych - „Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 9 – osobowych z windą hydrauliczną, dostosowanych do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” - nr ogłoszenia 2021/BZP 00007273/01 z 12.02.2021 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

16.02.2021

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych - „Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 9 – osobowych z windą hydrauliczną, dostosowanych do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” - nr ogłoszenia 2021/BZP 00007273/01 z 12.02.2021 r.

Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) - zaproszenie do składania ofert

12.02.2021

na realizację zadania „Zakup i dostawę 2 szt. pojazdów 9 – osobowych z windą hydrauliczną, dostosowanych do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

12.02.2021

w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych - „Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 9 – osobowych z windą hydrauliczną, dostosowanych do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” – ogłoszenie nr nr 2021/BZP 00007265/01

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

12.02.2021

w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych - „Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 9 – osobowych z windą hydrauliczną, dostosowanych do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” – ogłoszenie nr nr 2021/BZP 00007265/01

Informacja dotycząca postępowania

12.02.2021

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych - „Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 9 – osobowych z windą hydrauliczną, dostosowanych do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” – ogłoszenie nr 2021/BZP/00005538/01.Opublikował: Iwona Garczyk
Publikacja dnia: 02.05.2016
Podpisał: Bernadeta Staszak
Dokument z dnia: 07.12.2010
Dokument oglądany razy: 75 377