RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienia Publiczne poniżej 30000 Euro

...

Pokaż aktualności z roku:

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

18.01.2021

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 9 – osobowych z windą hydrauliczną, dostosowanych do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” nr 776975-N-2020 z 31.12.2020Opublikował: Iwona Garczyk
Publikacja dnia: 15.10.2015
Podpisał: Bernadeta Staszak
Dokument z dnia: 12.10.2015
Dokument oglądany razy: 26 830