RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienia Publiczne poniżej 30000 Euro

...

Pokaż aktualności z roku:

Zaproszenie do składania ofert na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/OM.0601.3.1.20

12.08.2020

na naprawę dachu obiektu przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej

Zaproszenie do składania ofert

14.07.2020

Zaproszenie do składania ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

29.05.2020

SF.3322.4.1.20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego – etap I - elewacja”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 26.05.2020

26.05.2020

SF.3322.4.1.20

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

„Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego– etap I - elewacja”.

Informacja z otwarcia ofert 18.05.2020

18.05.2020

SF.3322.4.1.20

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

„Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego
– etap I - elewacja”

Informacja z otwarcia ofert zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - do pobrania

Data otwarcia ofert: 18.05.2020 r. godz. 12.05.

Przetarg nieograniczony - zaproszenie do składania ofert - 01.05.2020

01.05.2020

- przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego – etap I – elewacja” - nr ogłoszenia 536336-N-2020 z 01.05.2020.



Opublikował: Iwona Garczyk
Publikacja dnia: 15.10.2015
Podpisał: Bernadeta Staszak
Dokument z dnia: 12.10.2015
Dokument oglądany razy: 25 355