RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.01.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Nowy nabór

Praca w PCPR

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
(nazwa stanowiska pracy)


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, ul. Szkolna 2 informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Sikora zamieszkała w Środzie Wielkopolskiej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Sikora posiada odpowiednie wykształcenie oraz stosowną wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze.

Środa Wielkopolska, 04.01.2017 r.

Miejscowość i data

/-/ Bernadeta Staszak
DyrektorOpublikował: Iwona Garczyk
Publikacja dnia: 04.01.2017
Podpisał: Bernadeta Staszak
Dokument z dnia: 04.01.2017
Dokument oglądany razy: 2 993