RSS
A A A
SmodBIP

Sprawozdania z działalności

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2003 ORAZ BILANS POTRZEB NA ROK 2004

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR ZA ROK 2004 ORAZ WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR ZA ROK 2005 ORAZ WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR ZA ROK 2006 ORAZ WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR ZA ROK 2007 ORAZ WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR ZA ROK 2008 ORAZ WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR ZA ROK 2009 ORAZ WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR ZA ROK 20010 ORAZ WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR ZA ROK 2011 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

załącznik do sprawozdania nr 1 - prezentacja

załącznik do sprawozdania nr 2 - ocena zasobów pomocy społecznej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR ZA ROK 2012 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

załącznik do sprawozdania nr 1 - raport strategii rozwiązywania problemów społecznych

załącznik do sprawozdania nr 2 - ocena zasobów pomocy społecznej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR ZA ROK 2013 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

załącznik nr 1 - ocena zasobów pomocy społecznej

załącznik nr 2 - raport z realizacji programu pieczy zastepczej

załącznik nr 3 - raport z realizacji "System opieki nad dzieckiem i rodziną"

załącznik nr 4 - raport z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

załącznik nr 5 - rapoprt działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego

załącznik nr 6 - raport z realizacji projektu systemowego

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR ZA ROK 2014 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

załącznik nr 1 - ocena zasobów pomocy społecznej

załącznik nr 2 - raport z realizacji w latach 2013 - 2014 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego

Sprawozdanie z działalności PCPR za 2015 oraz ocena zasobów pomocy społecznej

Zał. nr 1 - ocena zasobów pomocy społecznej

Zał. nr 2 - sprawozdanie z działalności Ośrodka Wsparcia - ŚDS za 2015

Zał. nr 3 - raporty z realizacji zadań określonych w powiatowych programach w obszarze pomocy społecznej za 2015

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej za rok 2016 oraz ocena zasobów pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej za rok 2017 oraz ocena zasobów pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej za rok 2018 oraz ocena zasobów pomocy społecznej

Zał. nr 1 - pobierz

Zał. nr 2 - pobierz

Zał. nr 3 - pobierz

Zał. nr 4 - pobierz raport

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej za rok 2019 oraz ocena zasobów pomocy społecznej

Zał. nr 1 - pobierz

Zał. nr 2 - pobierz

Zał. nr 3 - pobierz

Zał. nr 4 - pobierzOpublikował: Iwona Garczyk
Publikacja dnia: 05.05.2020
Podpisał: Bernadeta Staszak
Dokument z dnia: 08.04.2016
Dokument oglądany razy: 1 664