RSS
A A A
SmodBIP

Pytania Wykonawców i odpowiedzi, wyjaśnienia Zamawiającego

20.08.2019

SF.3322.4.1.19

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań Wykonawców i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. Pytanie wykonawcy z dnia 19.08.2019 r.: Proszę o informację czy termin składania ofert na przetarg Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego - etap I zostanie przesunięty na późniejszy termin?

Odpowiedź Zamawiającego (do pobrania):

Zamawiający nie planuje przesunięcia terminu składania ofert. Termin i miejsce określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ pozostają bez zmian, tj.: 30.08.2019 r. do godz. 12.00.

Opublikował: Iwona Garczyk
Publikacja dnia: 20.08.2019

Dokument oglądany razy: 245
« inne aktualności