MegaBIPNazwa Instytucji

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na: Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna w Środzie Wielkopolskiej na CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNIEJ – II etap inwestycji – nr ogłoszenia 2021/BZP 00121411/01 z 21.07.2021. Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej informuje, że w terminie określonym w ogłoszeniu, tj. do 06.08.2021 do godz. 10.00 ww. postępowaniu wpłynęła następująca oferta: Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Ewa Błaszczyk, ul. Poznańska 42, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, wartość oferty netto 3 660 000,00 zł, brutto 4 501 800,00 zł, dodatkowa gwarancja: 60 miesięcy.
Opublikował: Paweł Polesiak
Publikacja dnia: 02.08.2022, 13:02
Dokument oglądany razy: 4 248
Podpisał: Bernadeta Staszak
Dokument z dnia: 06.08.2021