MegaBIPNazwa Instytucji

Podstawy prawne działania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką budżetową powiatu - Uchwała Rady Powiatu Średzkiego Nr IV/12/1998 z dnia 22 grudnia 1998r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. działa na podstawie:

1/ ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 ze zmianami),

2/ ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 ,poz.593 ze zmianami) oraz przepisów wykonawczych do ustawy,

3/ ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami),

4/ uchwały Nr IV/12/1998 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

5/ uchwały nr VI/23/99 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Środzie Wlkp. ul. Szkolna 2,

6/ innych obowiązujących przepisów ustawowych,

7/ Regulaminu Organizacyjnego.

Opublikował: Paweł Polesiak
Publikacja dnia: 15.05.2023, 09:24
Dokument oglądany razy: 787
Podpisał: Bernadeta Staszak
Dokument z dnia: 02.08.2022